Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za obremenjevanje voda (OBR 04 06)