Vloga za prestavitev vodomera v zunanji jašek (OBR 04 07)