Nahajate se:
Domov Pomoč Vloge in obrazci

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN
VODOVODNI PRIKLJUČEK
Vloga za vodovodni priključek (OBR 04 08)
Vloga za delno oprostitev plačila pri iztoku vode (OBR 04 01)
Obrazec za sporočanje stanja vodomera
Mirovanje vodovodnega priključka (OBR 04 04)
Vloga za prestavitev vodomera v zunanji jašek (OBR 04 07)
Zahtevek za kontrolo vodomera (OBR 04 15)
GROBNI PROSTOR IN POKOPALIŠKE STORITVE
Izjava za prenos uporabe grobnega prostora (OBR 04 02)
Izjava za odstop uporabe grobnega prostora (OBR 04 03)
Vloga za dodelitev grobnega prostora (OBR 04 13)
Vloga za soglasje za izvajanje del na pokopališču (OBR 04 14)
DRUGE VLOGE
Vloga za izdajo projektnih pogojev, mnenj k projektnim rešitvam oziroma soglasja za priključitev (OBR 05 01)
Soglasje za direktno bremenitev SEPA (OBR 04 11)
Vloga za spremembo podatkov (OBR 04 12)
Soglasje za izdajo e-računov (OBR 04 16)
Prijavnica za letovanje na Rogli (OBR 04 10)
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Sporočanje sprememb o površinah streh in načinu odvajanja padavinske odpadne vode (OBR 04 23)
Poročilo o praznjenju greznice / blata MKČN iz kmetijskega gospodarstva (OBR 04 22)
Vloga za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje (OBR 02 01)
Vloga za opustitev obstoječe greznice (OBR 02 02)
Podatki o MKČN (OBR 02 05)
Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za obremenjevanje voda (OBR 04 06)
Vloga za oprostitev plačila storitve praznjenja grezničnih gošč (OBR 04 20)
RAVNANJE S SUROVINAMI
Obračun komunalnih storitev odvoza odpadkov (OBR 04 09)
Naročilo postavitve zabojnikov za javno prireditev (OBR 03 03)
Izjava o kompostiranju bioloških odpadkov v hišnem kompostniku
CENTER ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov