Poročilo o praznjenju greznice / blata MKČN iz kmetijskega gospodarstva (OBR 04 22)